Výpočet BMI - index tělesné hmotnosti


Vzorec pro výpočet BMI: BMI = tělesná váha(kg) / tělesná výška2 (m)
Pro klasifikaci vypočtené hodnoty BMI se používá tabulka vytvořená Světovou Zdravotnickou Organizací(WHO).

BMI klasifikace
< 18,5 podváha
18,5 - 24,99 optimální váha
25 - 29,99 nadváha
30 - 34,99 obezita prvního stupně
35 - 39,99 obezita druhého stupně
> 40 obezita třetího stupně


zdroj: mte.cz