Závodní péče se již nejmenuje závodní péče, ale pracovnělékařské služby.

Na prohlídky pracovnělékařské péče prosím doneste:

Na prohlídku je třeba se objednat –viz kontakty

Pozn.: Zákon č. 373/2011 Sb., § 55, odst.1, písm.c) ukládá zaměstnavateli při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce vybavit jej žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno. Vyhláška č.79/2013 Sb., pak v §15, specifikuje náležitosti této žádosti. Vzor žádosti naleznete v sekci ke stažení

S výjimkou péče u nemocí z povolání je veškerá pracovnělékařská péče vyjmuta ze zdravotního pojištění. Týká se to rovněž jakýchkoli odborných či laboratorních vyšetření (často jsou jako podmínka nastaveny orgánem ochrany veřejného zdraví – hygiena – v rámci rozhodnutí o kategorizaci prací) – i tato další vyšetření, která jsou podkladem pro posouzení způsobilosti či nezpůsobilosti k práci, nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Veškerou pracovnělékařskou péči mají hradit zaměstnavatelé, výjimkou jsou prohlídky vstupní (tehdy se ještě o zaměstnance nejedná).